Fréttasafn

Sólveig Hauksdóttir 15 ára starfsafmæli á Hrafnistu

F.v. Sigrún, Sólveig, Pétur og Birna.
Lesa meira...

 

Sólveig Hauksdóttir, sjúkraliði á Lækjartorgi Hrafnistu í Reykjavík, hefur starfað á Hrafnistu í 15 ár. Um leið og við óskum henni til hamingju með áfangann er henni þakkað fyrir gott starf og þá tryggð sem hún hefur sýnt heimilinu.

 

Á meðfylgjandi mynd eru frá vinstri: Sigrún Stefánsdóttir forstöðumaður Hrafnistu í Reykjavík og Sólveig.

Fyrir aftan þær standa Pétur Magnússon forstjóri og Birna M. Einarsdóttir deildarstjóri á Lækjartorgi.

 

Lesa meira...

Listaverk eftir börn á leikskólanum Norðurbergi á Björtum dögum í Hafnarfirði

Lesa meira...

Á aðalgangi og í borðsal 1. hæðar á Hrafnistu í Hafnarfirði eru nú komin upp listaverk eftir börnin á leikskólanum Norðurbergi í tilefni af Björtum dögum. Þau koma árlega til okkar með listaverk sem að þau hafa búið til og fáum við að njóta þeirra á meðan á Björtum dögum stendur (og kannski aðeins lengur). 
Við hvetjum fólk til að gefa sér tíma og skoða þessi frábæru listaverk ef þið eigið leið um Hrafnistu í Hafnarfirði.

 

Lesa meira...

Páskamessa á Hrafnistu Nesvöllum

Lesa meira...

Páskamessa var haldin á Nesvöllum á páskadag. Séra Sigurður Grétar Sigurðsson sá um helgihaldið. Notaleg helgistund var haldin í vikunni á Hraunsvík þar sem Sigurður Grétar tók fram gítarinn.

 

Lesa meira...

Samstarfsverkefni Hrafnistu í Hafnarfirði og leikskólans Norðurbergs

Lesa meira...

Í vikunni hófst samstarfsverkefnið „pokalaus leikskóli“ milli Hrafnistu í Hafnarfirði og leikskólans Norðurbergs. Börnin komu í heimsókn með efni sem þau voru búin að safna fyrir verkefnið og tók starfsfólk og heimilisfólk á móti þeim. Samstarfsverkefnið er svo þannig að heimilisfólk, þjónustunotendur og starfsfólk munu sauma einfaldar töskur fyrir börnin til að setja í fatnað og annað sem þarf til að fara á milli heimilis og leikskóla. Ætlunin er að byrja á því að vinna í þessu verkefni í næstu viku og munum verða á fimmtudögum eftir hádegi. Við vonumst til að sem flestir sjái sér fært að taka þátt, annað hvort með vinnuframlagi eða bara skemmtilegu spjalli á meðan unnið er. 

Lesa meira...

Stefán H. Stefánsson og Ólafur B. Ólafsson með tónleika á Hrafnistu í Hafnarfirði

Lesa meira...

Þeir Stefán Helgi Stefánsson tenórsöngvari og Ólafur B. Ólafsson tónlistarmaður héldu tónleika á Hrafnistu í Hafnarfirði síðasta vetrardag í tilefni Bjartra daga í Hafnarfirði.  Þeir rifjuðu upp nokkur lög frá þeim Hauk Morthens, Alfreð Clausen og Sigurði Ólafssyni við góðar undirtektir. Við þökkum þeim félögum góða stund.

Með því að smella á linkinn hér fyrir neðan má hlýða á söng Stefáns við undirspil Ólafs. 

https://www.facebook.com/handverksheimili/videos/2003538269910049/

 

Lesa meira...

Nýr verkefnastjóri á Heilbrigðissvið Hrafnistu

Lesa meira...

Sandra Ósk Eysteinsdóttir hefur verið ráðin í starf verkefnastjóra heilbrigðissviðs Hrafnistuheimilanna.

Um er að ræða tímabundið starf innan heilbrigðissvið Hrafnistu.

Sandra mun í samvinnu við framkvæmdastjóra heilbrigðissviðs bera ábyrgð á samræmingu og samþættingu á heilbrigðisþjónustu innan Hrafnistuheimilanna, ásamt innleiðingu og framkvæmd á samræmdri stefnu Hrafnistu. Hún mun einnig taka þátt í stefnumótun, markmiðasetningu og áætlanagerð sem snýr að Heilbrigðissviði Hrafnistu.

Sandra mun taka við ákveðnum verkefnum af Bjarneyju Sigurðardóttur, verkefnastjóra sviðsins, sem mun fara tímabundið inn á Hrafnistu í Garðabæ Ísafold sem verkefnastjóri. Sandra mun einnig halda utan um ákveðna gæðahópa ásamt því að halda utan um þjónustu Heilsuverndar í samstarfi við framkvæmdastjóra sviðsins.

Sandra Ósk er hjúkrunarfræðingur að mennt með bæði reynslu af hjúkrun og stjórnun. Hún er nú starfandi aðstoðardeildarstjóri á Krabbameinslækningadeild Landspítalans en hefur þar einnig leyst af sem deildarstjóri. Hún hefur reynslu af innleiðingu verkefna og eftirfylgni, rekstri, gæðastarfi og fleiru sem á eftir að efla heilbrigðissvið Hrafnistu í þjónustu við deildir og aðra starfsemi Hrafnistuheimilanna.

 

Lesa meira...

Yfirlýsing frá Sjómannadagsráði

Lesa meira...

Yfirlýsing frá Sjómannadagsráði

 

Í gær, mánudaginn 16. apríl, birtist grein í Morgunblaðinu eftir Ingu Sæland alþingismann þar sem fullyrt er að tilteknum leigjanda hjá íbúðaleigufélaginu Naustavör, dótturfyrirtæki Sjómannadagsráðs, hafi verið sagt upp leigusamningi. Þetta er alrangt. Umræddur leigjandi hefur, þegar þetta er ritað, hvorki sagt upp leigusamningi né heldur hefur leigusalinn sagt samningnum upp. Hið rétta er að leigjandinn hefur tilkynnt óformlega að hann hyggist finna sér annað húsnæði. Í kjölfarið höfum við sagt viðkomandi að hann fái það ráðrúm sem hann þarf til að finna húsnæði, með öðrum orðum: hann mun ekki verða rekinn burt af heimili sínu eins og alþingismaðurinn fullyrðir í greininni og Mbl sló upp í vefútgáfu um málið.

Öll viðskipti sem Naustavör stofnar til eru gerð að frumkvæði þeirra sem óska eftir að gera leigusamning með þeim skilmálum sem samningarnir kveða á um og öllum eru kynntir ítarlega áður en skrifað er undir. Allt þar til á fyrri hluta árs 2017 voru skilmálar í leigusamningunum með þeim hætti að leigutökum gafst kostur á að leigja íbúð með því að greiða húsaleigu sem var verðtryggð og síðan „húsgjald“ sem var breytilegt og ákvarðaðist af kostnaði af veitingu ýmissar sameiginlegrar þjónustu við leigjendur, t.d. húsvörslu, rekstri útivistarsvæðis, sólarhringsþjónustusíma, snjómokstri og hreinsun bílastæða, viðbragðsþjónustu öryggisfyrirtækja við tilkynningum frá öryggiskerfum og ýmislegt fleira sem fylgir mikilli þjónustu við íbúa og sem Naustavör er þekkt fyrir.

Örfáir leigjendur í Boðaþingi gerðu athugasemd við þessa skilmála þrátt fyrir að hafa verið upplýstir um þá áður en þeir undirrituðu leigusamning. Þeir kröfðust lækkunar á gjaldinu sem var að mati félagsins ógerlegt nema með því að fella niður ákveðna þjónustuþætti. Slíkt hefði skert þjónustugæði félagsins og á það vildum við ekki fallast enda alveg skýrt fyrir hvað Naustavör stendur þegar kemur að þjónustu við íbúa. Það kom svo á daginn að yfirgnæfandi meirihluti leigjenda fylgdi okkur að málum. Til lengri tíma litið hefði krafa þessara tilteknu leigjenda auk þess leitt til taps á rekstri Naustavarar.

Þrátt fyrir útskýringar á þessum sjónarmiðum Naustavarar ákváðu sex leigutakar að stefna félaginu fyrir dóm sem í meginatriðum komst að þeirri niðurstöðu að þar sem íbúðir Naustavarar stæðu 60 ára eldri til boða en ekki 67 ára og eldri nyti félagið ekki undanþáguákvæðis sem heimilaði innheimtu sérstaks húsgjalds. Umræddir kostnaðarliðir ættu að vera innifaldir í leigunni. Naustavör ákvað að una dómnum og gera þá breytingu á fyrirkomulagi innheimtu leigugjaldsins sem dómurinn fjallaði um. Það var gert með því að bjóða öllum leigutökum einfalda skilmálabreytingu á gildandi samningum þar sem húsgjaldið var fellt niður og samsvarandi upphæð færð undir leiguna með þeim skilmálum að áfram yrði veitt sama þjónusta og fyrir sama verð og verið hafði. Á þetta féllust langflestir leigjendur – og satt að segja – lýstu margir megnustu óánægju með þá vegferð sem þessir tilteknu leigutakar efndu til gagnvart félaginu.

Naustavör hefur að öllu leyti staðið við sinn hluta leigusamninga við íbúa og endurgreitt þeim sem kröfðust endurgreiðslu í samræmi við dóminn. Mánaðarleg greiðsla þessara aðila er nú lægri en annarra íbúa en þeir njóta engu að síður sömu þjónustu og allir hinir. Við slíka mismunun getur Naustavör ekki unað. Því var ákveðið að segja þeim samningum upp í samræmi við gagnkvæm uppsagnarákvæði. Það eru fyrst og fremst sanngirnisjónarmið gagnvart leigjendum sem liggja að baki uppsögnunum sem um ræðir. Viðkomandi aðilar gerðu á sínum tíma leigusamning af fúsum og frjálsum vilja sem fólu í sér skýrt ákveðnar greiðslur fyrir þjónustu. Þeir kusu síðan sjálfir að samþykkja ekki nauðsynlegar breytingar á skilmálum leigusamnings svo að hægt væri að veita áfram sama þjónustustig og verið hafði og er m.a. hornsteinn þeirrar hugmyndafræði sem býr að baki þjónustu Naustavarar á húsnæðismarkaði fyrir eldra fólk. Þrátt fyrir óánægju þessara örfáu einstaklinga eru í dag yfir þrjú hundruð manns á biðlista eftir íbúð hjá Naustavör og það er ekki síst vegna þeirrar þjónustu sem félagið veitir og langflestir hafa leitað til okkar vegna þess orðspors sem ánægðir leigutakar hafa skilið eftir sig.

Að endingu vil ég taka skýrt fram að hjúkrunarheimili Hrafnistu hafa alls enga aðkomu að þessu máli eins og látið er að liggja í greininni og slegið var upp á forsíðu Morgunblaðsins og í kjölfarið á vef Mbl.

 

Reykjavík 16. apríl 2018.

Hálfdan Henrýsson, formaður Sjómannadagsráðs.

 

Lesa meira...

Morgunblaðið vegur ranglega að Hrafnistu

Lesa meira...

Á forsíðu Morgunblaðsins og vefsíðunni mbl.is birtist í morgun frétt undir fyrirsögninni „Segir framkomu Hrafnistu dapurlega“. Þar er fjallað um grein Ingu Sæland alþingismanns varðandi íbúðaleigufélagið Naustavör ehf, dótturfélags Sjómannadagsráðs.

Hér skal upplýst að þessi fyrirsögn Morgunblaðsins og mbl.is á við engin rök að styðjast enda er Hrafnista ekki aðili að þessu máli.

Við hörmum þessi óvönduðu vinnubrögð Morgunblaðsins og mbl.is. Í morgun óskuðum við eftir gerðar yrðu leiðréttingar strax. Mbl.is lagaði fyrirsögn sína kl 9:13 í morgun en því miður er skaðinn orðinn þar sem búið er að prenta Morgunblaðið og bera út. Vonandi sér Morgunblaðið þó sóma sinn í að leiðrétta fréttina í næsta tölublaði með áberandi hætti.

Hrafnistu eru málefni íbúða Naustavarar ehf óviðkomandi enda þótt bæði félögin, Hrafnista og Naustavör, séu í eigu sama aðila, Sjómannadagsráðs. Á hjúkrunarheimilum Hrafnistu búa rúmlega 600 aldraðir einstaklingar sem njóta fjölbreyttrar þjónustu og umönnunar allan sólarhringinn og sýna opinberir mælikvarðar að sú þjónusta er í fremstu röð hér á landi. Íbúar í leiguíbúðum Naustavarar eru ekki á ábyrgð Hrafnistu enda þótt þeim standi til boða að kaupa ýmsa þjónustu sem veitt er á Hrafnistu.

Óvönduð framsetning Morgunblaðsins er því miður til þess fallin að valda ibúum Hrafnistu og aðstandendum þeirra áhyggjum, algerlega að ástæðulausu. Við hörmum þau óþægindi sem þetta mál kann að hafa valdið íbúum Hrafnistu og aðstandendum þeirra, sem og starfsfólki Hrafnistuheimilanna og öðrum velunnurum okkar.

Ég vona að þessi leiði misskilningur sé leiðréttur hér með og allir njóti vikunnar með eins góðum hætti og mögulegt er.

 

16. apríl 2018.

F.h. Hrafnistuheimilanna,

Pétur Magnússon

Forstjóri

 

Lesa meira...

Síða 9 af 85

Til baka takki