Top header icons

COVID spurt og svarað Hrafnista á Facebook
 

Föstudagsmolar 22. febrúar 2019 - Pétur Magnússon, forstjóri

FÖSTUDAGSMOLAR FORSTJÓRA

Föstudaginn 22. febrúar 2019.

 

Ágæta samstarfsfólk á Hrafnistuheimilunum,

 

Starfsafmæli á Hrafnistu í febrúar

Venju samkvæmt eiga nokkrir starfmenn úr okkar glæsta starfsmannahópi formleg starfsafmæli nú í febrúar. Þau fá öll afhentar gjafir samkvæmt starfsafmælisgjafakerfi Hrafnistu. Þetta eru:
3 ára starfsafmæli: Sölvi Bernódus Helgason á Lækjartorgi í Laugarásnum, Kristrún Benediktsdóttir hjúkrunarfræðingur í Hafnarfirði og Jakobína Jónsdóttir í Boðaþingi. Á Nesvöllum eru það Margrét Rósa Pétursdóttir og Liew Swee Wah og á Hlévangi Ragnheiður Jónsdóttir.

5 ára starfsafmæli: Alina Skibinske, Ólafía Lúðvíksdóttir, Kalayaan Gemina Einarsson og Svandís Torfadóttir á Nesvöllum og Thelma Rut Valsdóttir, Hanna Björk Jónsdóttir og Þórdís Bergljót Hannesdóttir á Hlévangi.

10 ára starfsafmæli: Guðrún Zoéga hjúkrunarfræðingur og Eyrún Pétursdóttir deildarstjóri Bylgjuhrauns, báðar í Hafnarfirði.

15 ára starfsafmæli: Líney Grétarsdóttir á Bylgjuhrauni í Hafnarfirði.

20 ára starfsafmæli: Soffía S. Egilsdóttir umboðsmaður íbúa og aðstandenda og Þóra Geirsdóttir verkefnastjóri á heilbrigðissviði.

Hjartanlega til hamingju öll og kærar þakkir fyrir tryggð við Hrafnistu og ykkar góðu störf!

 

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu skora á á stjórnvöld að hefja tafarlausar viðræður um þjónustu hjúkrunarheimilanna

Neðangreind umfjöllun er grein sem skrifuð var í Morgunblaðið nýlega en á sannarlega erindi ennþá í hagsmunabaráttu hjúkrunarheimila gagnvart stjórnvöldum.

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) héldu félagsfund þann 1. febrúar síðastliðinn. Á fundinum var samþykkt ályktun þar sem skorað er á Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) og heilbrigðisráðuneytið (HBR) að hefja nú þegar markvissar og raunhæfar viðræður við SFV og Samband íslenskra sveitarfélaga (SÍS) um þjónustu hjúkrunarheimila, sem og þjónustu í dagdvalarrýmum. Sú krafa er gerð að í viðræðunum afmarki stjórnvöld þá þjónustuþætti og kröfur sem þau telja unnt að skerða með hliðsjón af fjárveitingum sem veita eigi til rekstursins. Fundurinn skoraði jafnframt á SÍ að greiða áfram þá eyrnamerktu fjármuni sem hjúkrunarheimilum voru veittir í fjárlögum til að mæta aukinni hjúkrunarþyngd sem orðið hefur á heimilunum. Þeim tæpum 300 mkr. halda SÍ og/eða ráðuneytið í sinni vörslu.

Ýmist neita eða svara engu
Í júní 2018 lögðu SFV fram kröfugerð í 14 liðum til framlengingar þágildandi rammasamnings ríkisins um þjónustu hjúkrunarheimila. Um er að ræða langstærsta þjónustusamning sem SÍ hafa gert, en hátt í 30 milljarðar króna voru greiddir hjúkrunarheimilum á grundvelli hans ár hvert. SFV og SÍS hafa ennfremur gert þá kröfu að samhliða niðurskurði fjármagns (bæði beinum og óbeinum niðurskurði) þurfi að draga úr kröfum sem gerðar eru til þjónustunnar. SÍ hafa ekki fallist á einn einasta af áðurnefndum fjórtán liðum í kröfugerð SFV. Þá hafa stjórnvöld ekki fengist til að útlista hvaða kröfum hægt sé að draga úr eða falla frá í viðræðunum. Síðasti formlegi fundur samningaraðila, þar sem fram fóru efnislegar viðræður, var haldinn í október 2018 og enn hefur ekki verið boðað til annars samningafundar. Til að viðræðurnar verði sem markvissastar hafa SFV jafnframt óskað eftir að fá hlutlausan, utanaðkomandi aðila til að stýra viðræðum og miðla málum með álíka hætti og ríkissáttasemjari gerir gagnvart aðilum vinnumarkaðarins. Svipuð staða er uppi í viðræðum SFV, SÍ og SÍS um þjónustu í dagdvalarrýmum. Viðræðurnar hófust í janúar 2018, en ekki hefur verið haldinn formlegur samningafundur frá því í mars 2018. Að lágmarki 30% vantar upp á fjárveitingu dagdvala með hliðsjón af þeim kröfum sem velferðarráðuneytið lagði fram, en ekki hafa fengist svör um hvort draga skuli úr kröfum, fækka rýmum eða bæta við fjármagni til að samningur geti náðst.

Fyrirvaralaus reglugerð og gjaldskrá sett án tilkynningar eða samráðs
Á félagsfundi SFV var enn fremur lýst fyrir miklum vonbrigðum með þau vinnubrögð SÍ og HBR sem viðhöfð voru við setningu reglugerðar og gjaldskrár fyrir þjónustu hjúkrunarheimila í desember 2018. Með þeim voru gerðar grundvallarbreytingar á greiðslum til hjúkrunarheimila landsins hvað varðar greiðslur smæðarálags sem og greiðslur vegna aukinnar hjúkrunarþyngdar, án nokkurrar tilkynningar, samráðs eða fyrirvara gagnvart heimilunum þrátt fyrir að fulltrúar heimilanna hefðu verið í samningaviðræðum við stjórnvöld í marga mánuði. Slík vinnubrögð eru ekki til þess fallin að auka traust á milli aðila eða tiltrú á samningaferlinu.

Eyrnamerktum fjármunum haldið eftir
Á fundinum var einnig skorað á stjórnvöld að greiða strax áfram þá fjármuni sem hjúkrunarheimilum voru veittir í fjárlögum til að mæta aukinni hjúkrunarþyngd sem orðið hefur á heimilunum. Þrátt fyrir viðbótarfjárveitinguna miða SÍ við sömu þyngdarstuðla og notaðir voru fyrir árið 2018 í þeirri nýju gjaldskrá sem tók gildi um áramót. Í þessu felst að um 276,4 milljónir króna sem fjárlaganefnd og Alþingi eyrnamerktu til reksturs hjúkrunarheimila verða ekki greiddir til heimilanna samkvæmt gjaldskránni, heldur haldið eftir í vörslu stofnunarinnar eða heilbrigðisráðuneytisins. Var skorað á heilbrigðisráðherra og SÍ að framkvæma tafalausa leiðréttingu og ennfremur að fjárlaganefnd og þingmenn beiti sér fyrir því að ákvörðun alþingis verði virt.

Þurfa að skerða þjónustu
Af hálfu Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu er ljóst að við óbreyttar aðstæður er óhjákvæmilegt að taka mjög fljótlega ákvarðanir um skerðingu þjónustuþátta til að mæta rýrnun verðgildis fjárveitinga til rekstrar hjúkrunarheimilanna samfara kostnaðarhækkunum undanfarin misseri. Þær aðgerðir verða án efa útfærðar með mismunandi hætti á heimilunum enda aðstæður mismunandi. Eftir fremsta megni verður þó leitast við að haga þeim þannig að íbúar verði fyrir eins litlu óhagræði og unnt er.

 

 

Góða helgi og gleðilegan konudag!

Bestu kveðjur,

Pétur

 

 

Til baka takki

Þessi vefsíða notar kökur (cookies). Með því að halda áfram að nota vefinn, samþykkir þú þessa virkni vefsins.
Samþykkja kökur