Top header icons

Hrafnista á Workplace FacebookHrafnista á Facebook
Á Hrafnistu Laugarási í Reykjavík er að finna fjölbreytta þjónustu og starfsemi. Má þar nefna sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, fótsnyrtingu, hárgreiðslu, verslun, handavinnu og sálgæslu. Félags- og menningarstarf er í boði, auk þess sem guðsþjónustur og skemmtikvöld eru haldin reglulega.  Inntaka íbúa á Hrafnistu í Reykjavík fer fram í gegnum færni- og heilsumatskerfi Landlæknisembættisins. Ef óskað er eftir dvöl á Hrafnistu Laugarási  þarf viðkomandi heimilislæknir eða hjúkrunarfræðingur heimahjúkrunar að senda umsókn. Umsóknareyðublöð er að finna hér á vef Embætti landlæknis, www.landlaeknir.is.
 

Forstöðumaður

Sigrún Stefánsdóttir  er forstöðumaður Hrafnistu Laugarási í Reykjavík. Netfang hennar er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 

Læknaþjónusta 

Læknar eru á vakt á Hrafnistuheimilunum allan sólarhringinn. Almenn læknisþjónusta felur í sér eftirlit og móttöku á deildum ásamt því að sinna bakvakt allan sólarhringinn. Aðgengi að sérhæfðari læknisþjónustu er veitt innan eða utan heimilanna með tilvísun lækna. Hjúkrunarfræðingur á viðkomandi deild Hrafnistu annast milligöngu ef óskað er eftir að ná samband við lækni. Læknar Hrafnistu sinna öllum sex Hrafnistuheimilunum:

 Hrafnistu Laugarási, Reykjavík

 Hrafnistu Hraunvangi, Hafnarfirði

 Hrafnistu Boðaþingi, Kópavogi

 Hrafnistu Ísafold, Garðabæ

 Hrafnistu Skógarbæ, Reykjavík

 Hrafnistu Hlévangi, Reykjanesbæ

 Hrafnistu Nesvöllum, Reykjanesbæ

Veitt er fagleg þjónusta sem tekur mið að þörfum íbúanna og hefur jákvæð áhrif á lífsgæði fólks. Markmið læknisþjónustunnar er að stuðla að sem bestri  líkamlegri og andlegri heilsu íbúa. Megin áhersla er lögð á að auka færni, sjálfstæði og lífsgæði einstaklingsins eftir leiðum læknisfræðinnar. Sú stefna og þau markmið eru í samræmi við markmið Hrafnistu um að vera leiðandi aðili í þjónustu og umönnun aldraðra.

Læknisþjónusta á Hrafnistuheimilunum á höfuðborgarsvæðinu er framkvæmd í samvinnu við Heilsuvernd.

Læknisþjónusta á Hrafnistuheimilunum í Reykjanesbæ er framkvæmd í samvinnu við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.


Hjúkrun

Á Hrafnistu Laugarási í Reykjavík starfa hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraliðar, félagsliðar og starfsfólk við umönnun allan sólahringinn. Hjúkrun og umönnun er veitt samkvæmt einstaklingshæfðri hjúkrun, þannig að hver heimilismaður er með sinn hjúkrunarfræðing, sjúkraliða og/eða starfsmann í aðhlynningu sem hefur umsjón með umönnun viðkomandi. Markmið hjúkrunar er að veita hjúkrun og umönnun eftir þörfum hvers og eins. Að styrkja heimilismenn til sjálfshjálpar. Einnig er markmið hjúkrunar að auðvelda heimilismönnum að aðlagast breyttum aðstæðum. Einnig er mikilvægt að tryggja vellíðan og öryggi heimilismanna, standa vörð um sjálfsmynd og sjálfsvirðingu heimilismanna auk þess að efla samvinnu og stuðning við fjölskyldur heimilismanna. Leitast er við að hafa fjölskyldufund einum til tveimur mánuðum eftir að heimilismaður flytur á heimilið og síðan eftir þörfum verði breytinga vart á líðan hans.

Miklatorg 4. hæð

Á Miklatorgi búa 47 manns, þar af er eitt hjónaherbergi og 2 hvíldarpláss. Deildinni er skipt upp í minni einingar á 3 ganga á 4. hæð, 1 gang á 3. hæð og 2 ganga á 2. hæð. Áhersla er lögð á að skapa heimilislegt andrúmsloft á Miklatorgi. Markmiðið er að veita hjúkrun og umönnun miðað við þarfir hvers og eins, styrkja fólk til sjálfshjálpar og auðvelda þeim að aðlagast breyttum aðstæðum. Áhersla er lögð á að starfsmenn þekki heimilismanninn í ljósi þess sem hann hefur staðið fyrir á sinni lífsleið, stuðli að vellíðan og öryggi og standi vörð um sjálfsmynd og sjálfsvirðingu hans. Leitast er við að hafa umhverfi heimilislegt og öruggt. Að daglegri umönnun heimilisfólks kemur starfsfólk við aðhlynningu, sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar. Hjúkrunarfræðingur er á húsvakt allan sólarhringinn og læknir kemur á deildina 4 daga í viku auk þess að læknir er á bakvakt utan daglegs vinnutíma. Fjölbreytt starfsemi og þjónusta fer fram innan veggja Hrafnistu sem heimilisfólk Miklatorgs hefur aðgang að. Sími hjúkrunarfræðings á 4. hæð er 585-9445 eða 693-9545 og sími hjúkrunarfræðings á 2. og 3. hæð er 585-9444 eða 693-9544.

Deildarstjóri Miklatorgs er Margrét Malena Magnúsdóttir, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Vitatorg 3. hæð

Vitatorg er staðsett á þriðju hæð Hrafnistuheimilisins í Laugarási. Deildin skiptist í C, D, E, F og G  álmu og á hverjum gangi búa 8-11 manns en á allri deildinni búa 47 heimilismenn. Markmið deildarinnar er að veita heimilisfólki þá þjónustu og umönnun sem hver og einn þarfnast en auk þess stuðla að því að einstaklingurinn viðhaldi sjálfsbjargargetu og sjálfvirðingu. Reynt er að skapa heimilislegt og öruggt umhverfi á deildinni. Að daglegri umönnun heimilisfólks kemur starfsfólk við aðhlynningu, sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar. Læknar deildarinnar heimsækja deildina 4 daga í viku og hefur heimilisfólk sinn heimilislækni auk þess sem  læknir er á bakvakt utan daglegs vinnutíma. Heimilisfólk deildarinnar hefur aðgang að fjölbreyttri starfsemi sem tengist félagslífi á Hrafnistu. Sími deildarinnar er  585 9431, sími vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9542.

Deildarstjóri Vitatorgs er Anna María Friðriksdóttir, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Lækjartorg 2. hæð

Lækjartorg skiptist í almenna hjúkrunardeild með 16 einbýlum og 18 hvíldarrými þar sem einstaklingar koma í tímabundna hvíldarinnlögn. Áhersla er lögð á að sameina kosti heimilis og almennrar hjúkrunardeildar. Markmiðið er að veita umönnun og hjúkrun miðað við þarfir hvers og eins og styrkja einstaklinginn til sjálfshjálpar. Hjúkrun,  umönnun og læknisþjónusta er veitt allan sólarhringinn. Heimilisfólk deildarinnar hefur aðgang að fjölbreyttri starfsemi sem fer fram á Hrafnistu.  Sími deildarinnar er 585 9440, sími  vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9527.

Deildarstjóri Lækjartorgs er Eygló Tómasdóttir, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Engey 4. hæð

Á Engey búa 12 einstaklingar á einbýlum.  Áhersla er lögð að sameina kosti venjulegs heimilis og almennrar hjúkrunardeildar. 
Markmiðið er að veita hjúkrun og umönnun eftir þörfum hvers og eins allan sólarhringinn og leggja áherslu á að styrkja  heimilismenn til sjálfshjálpar. Heimilisfólk hefur einnig aðgang að  fjölbreyttri starfsemi sem fer fram á Hrafnistuheimilinu. Sími deildarinnar er 585 9410, sími vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9528.
 
Deildarstjóri Engeyjar er Margrét Malena Magnúsdóttir, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   


Sólteigur - Mánateigur 

Á Sólteig-Mánateig búa 60 heimilismenn, 30 á hvorri hæð þar af búa 15 manns á sérhæfðri deild fyrir minnisskerta á Sólteigi. Herbergin eru öll einbýli með sér baðherbergi.

Áhersla er lögð á að hafa persónulegt og vinalegt umhverfi og að sameina kosti venjulegs heimilis og almennrar hjúkrunardeildar. Einnig er áhersla lögð á að veita heimilisfólki þá þjónustu og umönnun sem hver og einn þarfnast en auk þess stuðla að því að einstaklingurinn viðhaldi sjálfsbjargargetu sinni. Að daglegri umönnun heimilisfólks kemur starfsfólk við aðhlynningu, sjúkraliðar, félagsliðar og hjúkrunarfræðingar. Læknar deildarinnar heimsækja deildina þrjá daga í viku auk þess sem  læknir er á bakvakt utan daglegs vinnutíma. Heimilisfólk deildarinnar hefur aðgang að fjölbreyttri starfsemi sem tengist félagslífi á Hrafnistu.

Sími á Sólteig (1.hæð) er 585 9481, sími vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9581.

Netfang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Sími á Mánateig (2.hæð) er 585 9486, sími vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9580.

Netfang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Deildarstjóri Sólteigs-Mánateigs er Maríanna Hansen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    


 

 

Til baka takki

Fótur - rvk

  Hrafnista Laugarás ~ Sími 585 9500 (skiptiborð svarar milli kl. 8:00-16:00)  Brúnavegi 13 ~ 104 Reykjavik 640169-7539 ~ hrafnista@hrafnista.is

 

 

 

 

 

Þessi vefsíða notar kökur (cookies). Með því að halda áfram að nota vefinn, samþykkir þú þessa virkni vefsins.
Samþykkja kökur