Leit

svæði efst í haus hægra megin

 Hrafnista á Workplace FacebookHrafnista á Facebook

 

 
 

Topp slide - reykjavik

Á Hrafnistu í Reykjavík er að finna fjölbreytta þjónustu og starfsemi. Má þar nefna sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, fótsnyrtingu, hárgreiðslu, verslun, handavinnu og sálgæslu. Félags- og menningarstarf er í boði, auk þess sem guðsþjónustur og skemmtikvöld eru haldin reglulega.  Inntaka íbúa á Hrafnistu í Reykjavík fer fram í gegnum færni- og heilsumatskerfi Landlæknisembættisins. Ef óskað er eftir dvöl á Hrafnistu í Reykjavík þarf viðkomandi heimilislæknir eða hjúkrunarfræðingur heimahjúkrunar að senda umsókn. Umsóknareyðublöð er að finna hér á vef Embætti landlæknis, www.landlaeknir.is.
 

Forstöðumaður

Sigrún Stefánsdóttir  er forstöðumaður heimilisins í Reykjavík. Netfang hennar er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 

Læknaþjónusta 

Læknar eru á vakt á Hrafnistuheimilunum allan sólarhringinn. Almenn læknisþjónusta felur í sér eftirlit og móttöku á deildum ásamt því að sinna bakvakt allan sólarhringinn. Aðgengi að sérhæfðari læknisþjónustu er veitt innan eða utan heimilanna með tilvísun lækna. Hjúkrunarfræðingur á viðkomandi deild Hrafnistu annast milligöngu ef óskað er eftir að ná samband við lækni. Læknar Hrafnistu sinna öllum sex Hrafnistuheimilunum:

 Hrafnistu í Reykjavík

 Hrafnistu í Hafnarfirði

 Hrafnistu í Kópavogi

 Hrafnistu í Garðabæ Ísafold

 Hrafnistu í Reykjanesbæ – Hlévangi

 Hrafnistu í Reykjanesbæ – Nesvöllum

Stefnt  er að því að veita faglega þjónustu sem tekur mið að þörfum íbúanna og hefur jákvæð áhrif á lífsgæði fólks. Markmið læknisþjónustunnar er að stuðla að sem bestri  líkamlegri og andlegri heilsu íbúa. Megin áhersla er lögð á að auka færni, sjálfstæði og lífsgæði einstaklingsins eftir leiðum læknisfræðinnar. Sú stefna og þau markmið eru í samræmi við markmið Hrafnistu um að vera leiðandi aðili í þjónustu og umönnun aldraðra.

Læknisþjónusta í Reykjavík, Hafnarfirði, Kópvogi og Garðabæ er framkvæmd í samvinnu við Heilsuvernd.

Læknisþjónusta í Reykjanesbæ er framkvæmd í samvinnu við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.


Hjúkrun

Á Hrafnistu í Reykjavík starfa hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraliðar, félagsliðar og starfsfólk við umönnun allan sólahringinn. Hjúkrun og umönnun er veitt samkvæmt einstaklingshæfðri hjúkrun, þannig að hver heimilismaður er með sinn hjúkrunarfræðing, sjúkraliða og/eða starfsmann í aðhlynningu sem hefur umsjón með umönnun viðkomandi. Markmið hjúkrunar er að veita hjúkrun og umönnun eftir þörfum hvers og eins. Að styrkja heimilismenn til sjálfshjálpar. Einnig er markmið hjúkrunar að auðvelda heimilismönnum að aðlagast breyttum aðstæðum. Einnig er mikilvægt að tryggja vellíðan og öryggi heimilismanna, standa vörð um sjálfsmynd og sjálfsvirðingu heimilismanna auk þess að efla samvinnu og stuðning við fjölskyldur heimilismanna. Leitast er við að hafa fjölskyldufund einum til tveimur mánuðum eftir að heimilismaður flytur á heimilið og síðan eftir þörfum verði breytinga vart á líðan hans.

Miklatorg 4. hæð

Á dvalar- og hjúkrunarheimili Hrafnistu í Reykjavík búa að jafnaði um 57 manns í einbýlum, þar af eru 4 hvíldarpláss. Deildinni er skipt upp í minni einingar á 3 ganga á 4. hæð, 2 ganga á 3. hæð og 2 ganga á 2. hæð, einnig eru 4 íbúðir í Jökulgrunni. Áhersla er lögð á að skapa heimilislegt andrúmsloft á Miklatorgi. Markmiðið er að veita hjúkrun og umönnun miðað við þarfir hvers og eins, styrkja fólk til sjálfshjálpar og auðvelda þeim að aðlagast breyttum aðstæðum.  Mikil áhersla er lögð á að starfsmenn þekki heimilismanninn í ljósi þess sem hann hefur staðið fyrir á sinni lífsleið, stuðli að vellíðan og öryggi og standi vörð um sjálfsmynd og sjálfsvirðingu hans. Hjúkrun er veitt allan sólarhringinn og læknar eru á sólarhringsvakt. Rík áhersla er lögð á að viðhalda góðum og styðjandi samskiptum við fjölskyldur heimilismanna. Á deildinni starfa hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og ófaglærðir starfsmenn við aðhlynningu. Leitast er við að hafa umhverfi heimilislegt og öruggt. Fjölbreytt starfsemi og þjónusta fer fram innan veggja Hrafnistu sem heimilisfólk Miklatorgs hefur aðgang að. Sími deildarinnar er 585 9445, sími vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9545.
 
Deildarstjóri Miklatorgs er Valgerður Guðbjörnsdóttir. Netfangið hennar er  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vitatorg 3. hæð

Vitatorg er staðsett í E, F, G og D álmu á þriðju hæð Hrafnistuheimilisins í Reykjavík. Á deildinni búa 38 manns. Á E, F og G gangi eru setustofur þar sem íbúar borða og í setustofu  fyrir miðju deildarinnar geta heimilismenn komið saman af öllum göngum í kaffitímanum. Markmið deildarinnar er að veita heimilisfólki þá þjónustu og umönnun sem hver og einn þarfnast en auk þess stuðla að því að einstaklingurinn viðhaldi sjálfsbjargargetu sinni.  Að daglegri umönnun heimilisfólks kemur starfsfólk við aðhlynningu, sjúkraliðar og hjúkrunarfræðingar. Læknar deildarinnar heimsækja deildina 4 daga í viku og hefur heimilisfólk sinn heimilislækni auk þess sem  læknir er á bakvakt utan daglegs vinnutíma.  Heimilisfólk deildarinnar hefur aðgang að fjölbreyttri starfsemi sem tengist félagslífi á Hrafnistu. Sími deildarinnar er  585 9431, sími vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9542.
 
Deildarstjóri Vitatorgs er Anna María Friðriksdóttir. Netfangið hennar er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Lækjartorg 2. hæð

Lækjartorg skiptist í almenna hjúkrunardeild með 16 einbýlum og 18 hvíldarrými þar sem einstaklingar koma í tímabundna hvíldarinnlögn. Áhersla er lögð á að sameina kosti heimilis og almennrar hjúkrunardeildar. Markmiðið er að veita umönnun og hjúkrun miðað við þarfir hvers og eins og styrkja einstaklinginn til sjálfshjálpar. Hjúkrun,  umönnun og læknisþjónusta er veitt allan sólarhringinn. Heimilisfólk deildarinnar hefur aðgang að fjölbreyttri starfsemi sem fer fram á Hrafnistu.  Sími deildarinnar er 585 9440, sími  vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9527.

Deildarstjóri Lækjartorgs er Eygló Tómasdóttir. Netfangið hennar er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Engey 4. hæð

Á Engey búa 12 einstaklingar á einbýlum.  Áhersla er lögð að sameina kosti venjulegs heimilis og almennrar hjúkrunardeildar. 
Markmiðið er að veita hjúkrun og umönnun eftir þörfum hvers og eins allan sólarhringinn og leggja áherslu á að styrkja  heimilismenn til sjálfshjálpar. Heimilisfólk hefur einnig aðgang að  fjölbreyttri starfsemi sem fer fram á Hrafnistuheimilinu. Sími deildarinnar er 585 9410, sími vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9528.
 
Verkefnastjóri Engeyjar er Margrét Malena Magnúsdóttir. Netfangið  hennar er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   


Viðey 3. hæð

Á Viðey búa 11 einstaklingar. Markmið deildarinnar er að veita hjúkrun og umönnun eftir þörfum hvers og eins.  Mikilvægt er að stryrkja heimilismenn til sjálfshjálpar, auðvelda þeim að aðlagast breyttum aðstæðum og tryggja vellíðan og  öryggi þeirra. Hjúkrun og umönnun er einstaklingsmiðuð og veitt allan sólarhringinn en læknar eru á sólarhringsvakt.  Heimilisfólk deildarinnar hefur aðgang að fjölbreyttri starfsemi sem fer fram á Hrafnistu. Sími deildarinnar er 585 9405, sími vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9528.

Verkefnastjóri Viðeyjar er Margrét Malena Magnúsdóttir. Netfangið hennar er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Mánateigur 2. hæð

Mánateigur er almenn hjúkrunardeild en þar búa 30 einstaklingar, allir í einbýli með sér baðherbergi. Áhersla er lögð á að sameina kosti venjulegs heimilis og almennrar hjúkrunardeildar. Hjúkrun heimilismanna er sniðin að þörfum hvers og eins og lögð er áhersla á að styrkja fólk til sjálfshjálpar. Fjölbreytt starfsemi og þjónusta fer fram innan veggja Hrafnistu sem heimilisfólk hjúkrunardeildarinnar hefur aðgang að. Sími deildarinnar er 585 9485, sími vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9580. Netfang deildarinnar er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Deildarstjóri Mánateigs er Dagný Jónsdóttir. Netfangið hennar er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sólteigur 1. hæð

Á Sólteigi búa að jafnaði 30 manns í einbýlum með sér baðherbergi. Deildin skiptist í 15 manna sérhæfða deild fyrir minnisskerta og 15 manna almenna hjúkrunardeild. Síðastliðið ár hefur það verið í framkvæmd að breyta sérhæfðu deildinni í almenna deild og er verkið um það bil hálfnað. Markmið á H-1 er að veita hjúkrun og umönnun sem miða að þörfum hvers einstaklings, styrkja heimilisfólk til sjálfshjálpar. Hjúkrun heimilismanna með minnisskerðingu er sérsniðin að þeirra þörfum. Áhersla er lögð á persónulegt og vinalegt umhverfi. Öll þátttaka í daglegum störfum miðast við getu og færni hvers einstaklings. Innra starf deildarinnar lýtur að hjúkrun og umönnun sem veitt er allan sólarhringinn. 
Fjölbreytt starfsemi og þjónusta fer fram innan veggja Hrafnistu sem heimilisfólk hjúkrunardeildarinnar hefur aðgang að. Sími deildarinnar er 585 9481, sími vakthafandi hjúkrunarfræðings er 693 9581. Netfang deildarinnar er  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Deildarstjóri Sólteigs er Dagný Jónsdóttir. Netfangið hennar er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

Til baka takki

Fótur - rvk

Hrafnista Laugarás ~ 640169-7539 ~ Aðalsími 585 9500 ~ Laugarási ~ 104 Reykjavik ~ hrafnista@hrafnista.is

Banners neðst á forsíðu 1

Happdrætti DAS 

 

Þessi vefsíða notar kökur (cookies). Með því að halda áfram að nota vefinn, samþykkir þú þessa virkni vefsins.
Samþykkja kökur